Herinnering: subsidies voor projecten rond innovatieve arbeidsorganisatie

19.05.2022
De Nationale Arbeidsraad (NAR) ondersteunt, in nauwe samenwerking met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), pilootprojecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie.

Ondernemingen en sectoren kunnen nog tot 31 mei 2022 subsidieaanvragen indienen.

Bezoek de website van de NAR voor het aanvraagformulier en de voorwaarden waaraan projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidie.