Nieuws en evenementen

13.06.2022

Nieuwe nota’s van EU-OSHA over automatisering, cyberveiligheid en elektronische rekrutering

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft recent op zijn website een aantal beleids- en discussienota’s rond...
10.06.2022
Gevaarlijke stoffen / Chemische agentia

Op de blog – Vergiftiging en antidota: symposium Antigifcentrum en andere informatiebronnen

Op 12 mei 2022 organiseerde het Antigifcentrum een avondsymposium met als titel “Intoxications versus antidotes: are we prepared?” Dit...
09.06.2022
Psychosociale risico’s (PSR)

Dag van het werkplezier

Op 8 juni vierde België de eerste dag van het werkplezier, in navolging van andere Europese landen.
07.06.2022
Elektrische installaties
Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen / Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval

Recente wijzigingen aan de wetgeving over stoomtoestellen

In het Belgisch Staatsblad van 27 april 2022 werden twee besluiten gepubliceerd die de wetgeving inzake stoomtoestellen wijzigen.
03.06.2022
Psychosociale risico’s (PSR) / Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Huishoudens

Op de blog: charter grensoverschrijdend gedrag in de sector gezinszorg

In de sector van de gezinszorg hebben Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties een gezamenlijk aanpak afgesproken rond ongewenst seksueel gedrag...
02.06.2022
Kankerverwekkende en mutagene agentia

Kankervrije werkplekken in de kijker van de Europese week tegen kanker

Tussen 25 en 31 mei vond de Europese week tegen kanker (EWAC) plaats. De week had tot doel regeringen, organisaties en personen te mobiliseren in de...