Het nieuwe AREI trad in werking op 1 juni 2020

12.06.2020
Het nieuwe algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI) is op 1 juni 2020 in werking getreden. Het AREI consolideert de wettelijke veiligheidseisen voor verschillende soorten elektrische installaties voor huishoudelijk en niet-huishoudelijk gebruik.

Het nieuwe AREI heeft het oude reglement ingetrokken die tot 31 mei 2020 van kracht was. Dat reglement is volledig geherstructureerd en heeft nu de vorm van 3 boeken:

  • Boek 1: Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning
  • Boek 2: Installaties op hoogspanning
  • Boek 3: Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

Die boeken bevatten alle informatie die de eigenaars, exploitanten of beheerders van een huishoudelijke of niet-huishoudelijke elektrische installatie in staat stelt om het onderhoud en de controles uit te voeren die nodig zijn om de veiligheid van iedereen te garanderen.

Geactualiseerde informatie kan altijd gevonden worden op de webpagina “Veiligheid en controle van elektrische installaties” op de website van de FOD Economie.

Nota’s over de controle van elektrische installaties

De inwerkingtreding werd bevestigd door de nota’s 1 en 3 van de FOD Economie aan de erkende organismen belast met de controles van de elektrische installaties.

Ten gevolge van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, werden er nog begeleidende maatregelen genomen, zoals het oprichten van een beheerscomité om vragen rond de praktische implementatie van het nieuwe AREI te beantwoorden. Ook periodieke keuringen van niet-huishoudelijke elektrische installaties waarbij de vorige keuring geen aanleiding gaf tot opmerkingen, kunnen tot maximaal 3 maanden worden uitgesteld.

Meer info daarover:

Info over elektrische installaties

De FOD Economie heeft op haar website de informatie over elektrische installaties aangepast. In 7 deelrubrieken krijg men een overzicht van de diverse aspecten met betrekking tot de veiligheid en controle van elektrische installaties.

Die info staat op de website van de FOD Economie, in de rubriek Thema's > Energie > Energiebronnen > Elektriciteit > Veiligheid en controle van elektrische installaties.

Elektriciteit op de bouwwerf

Constructiv heeft voor de bouwsector een preventiefiche ontwikkeld over de keuring van elektrische werfinstallaties. Deze fiche is beschikbaar op de website ‘Building your learning’ van Constructiv: Elektriciteit – Keuring van installaties (LS)-Preventiefiche O012.