Het potentieel van slimme digitale systemen voor VGW

12.06.2023
Slimme digitale systemen zijn er om de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) te bevorderen. Het gebruik van technologieën zoals artificiële intelligentie, wearables en augmented reality zal meer en meer ingang vinden om ervoor te zorgen dat werknemers veilig en fit zijn.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft 3 nieuwe beleidsnota’s gepubliceerd over slimme digitale technologieën, die beschikbaar zijn in het Engels op de website van EU-OSHA:

De eerste nota onderzoekt de soorten, rollen en risico’s van bewakingstechnologieën zoals ICT, camera’s, wearables en slimme persoonlijke beschermingsmiddelen bij het minimaliseren van schade en het bevorderen van veiligheid en gezondheid op het werk.

Uit de tweede nota blijkt dat de inzet van digitale monitoringsystemen nog steeds afgemeten en beperkt zijn.

De derde nota presenteert tenslotte enkele belangrijke conclusies voor beleidsmakers en besluitvormers over hoe het potentieel van deze systemen kan worden vergroot en mogelijke tekortkomingen tot een minimum kunnen worden beperkt.

Een overzicht van alle nota’s van EU-OSHA over slimme digitale systemen is beschikbaar op de website van EU-OSHA, in de rubriek Publications by priority area.

(Bron: EU-OSHA Highlights – juni 2023: Nieuwe technologieën voor veiligere en gezondere werknemers: het potentieel van slimme digitale systemen voor VGW)

Campagne “Veilig en gezond werk in het digitale tijdperk” 2023-2025

“Slimme digitale systemen” is een van de prioriteitsgebieden van de komende EU-OSHA-campagne “Veilig en gezond werken in het digitale tijdperk” voor de periode 2023-2025.

De campagne zal nagaan wat de gevolgen van de digitalisering voor werk en werkplekken zijn, en de daarmee samenhangende uitdagingen en kansen op het gebied van VGW.

De campagne zal daarnaast fungeren als een platform voor de uitwisseling van goede praktijken en worden opgezet rond vijf prioritaire gebieden:

  • digitaalplatformwerk;
  • geavanceerde robotica en artificiële intelligentie;
  • werken op afstand;
  • slimme digitale systemen;
  • werknemersbeheer via artificiële intelligentie.

Meer informatie is beschikbaar op de website van EU-OSHA, in de rubriek Campagnes voor een gezonde werkplek.

Meer informatie

Meer informatie over het onderwerp is beschikbaar op de website van EU-OSHA, in de rubriek Digitalisering van werk.

Op deze BeSWIC website zijn er in het verleden diverse berichten verschenen over digitalisering op de werkvloer. Hieronder enkele voorbeelden: