Het voorkomen van MSA: lessen uit onderzoek en goede praktijken

11.06.2020
In een nieuw verslag worden de bevindingen samengevat van het meerjarenproject van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) waarin onderzoek, beleid en praktijk op het gebied van de preventie van werkgerelateerde musculoskeletale aandoeningen (MSA) bestudeerd worden.

Dit project is gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling van strategieën voor de aanpak van dit veel voorkomende probleem op het gebied van veiligheid en gezondheid op werkplekken in Europa.

Het identificeert een aantal lacunes op beleids- en werkplekniveau en legt uit waarom MSA nog steeds een groot probleem vormen, ondanks de inspanningen om ze te voorkomen. In het verslag worden ook aanbevelingen gedaan voor het verhelpen van tekortkomingen in de huidige aanpak, waarbij specifieke wetgeving en richtsnoeren voor de uitvoering, nadruk op risicobeoordeling, preventie en ergonomie, het delen van goede praktijken en werknemersparticipatie sleutelbegrippen zijn.

Meer info daarover op de website van EU-OSHA: