Impact van partnergeweld op het werk

05.03.2018
Partnergeweld is een belangrijk maatschappelijk probleem dat ook gevolgen heeft voor de werksituatie. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) lanceerde in 2017 een nationale online enquête over de impact van partnergeweld op het werk.

Meer informatie over de resultaten van deze enquête is beschikbaar in de rubriek Welzijnsbeleid > Gender > Onderzoeken: Impact van partnergeweld op het werk: onderzoeksresultaten (IGVM - België - 2017).