Informatiebladen "Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd"

14.09.2017
Er zijn nu korte samenvattingen beschikbaar van de voornaamste bevindingen uit het driejarige Europees project "Safer and healthier work at any age – occupational safety and health in the context of an ageing workforce" (Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd – veiligheid en gezondheid op het werk in het licht van een verouderende beroepsbevolking). Deze zijn beschikbaar in 19 talen.

De informatiebladen gaan in op de troeven die oudere werknemers hebben voor een organisatie, de extra risico's waarmee vrouwen op de werkvloer worden geconfronteerd en stelsels voor arbeidsrevalidatie en herintegratie in heel Europa.

Ze bieden ook een overzicht van beleidsmaatregelen en strategieën om de vergrijzende beroepsbevolking in Europa duurzaam inzetbaar te maken.

Meer informatie op de website van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk: