Inspectie-instrument “Beperken van schade door brand” en nota “Lessen uit ongevallen” van de Seveso-inspectiediensten

20.11.2018
De Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s (ACR) van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk heeft een nieuw inspectie-instrument over het beperken van schade door brand gepubliceerd.

Het inspectie-instrument is ontwikkeld door de Seveso-inspectiediensten om te onderzoeken of de Sevesobedrijven de nodige maatregelen hebben genomen om de schade door brand te beperken in procesinstallaties, opslagtanks en in de gebouwen waarin procesinstallaties staan opgesteld. Magazijnopslag valt buiten het toepassingsgebied van dit inspectie-instrument.

Het document is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid): Inspectie-instrument ‘Beperken van schade door brand’

Lessen uit ongevallen

De ACR publiceert ook regelmatig nota’s in de reeks “Lessen uit ongevallen”. In deze reeks is er een nieuwe nota  gepubliceerd. Dat document is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid: Explosie door C4 lek in een technische ruimte (PDF, 64 KB).