Inspectiecampagne rond chemische agentia in oppervlaktebehandeling van metalen

15.06.2016
In het najaar van 2015 heeft de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) een inspectiecampagne gehouden bij 83 bedrijven in de metaalsector die oppervlaktebehandeling van metalen als activiteit uitvoeren.

De aandacht ging hierbij uit naar het mogelijke gebruik van kankerverwekkende stoffen, zoals hexavalente chroomverbindingen. Deze stoffen kennen een zeer breed gebruiksveld, onder andere bij de oppervlaktebehandeling van metalen (zoals chromeren).

Meer informatie en de resultaten van de campagne zijn beschikbaar in de module Campagnes > Inspectiecampagne rond chemische agentia in de sector van de oppervlaktebehandeling van metalen.