Inspectiecampagne “Veilig en gezond werk, ook voor uitzendkrachten!”

04.04.2018
De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk organiseert een inspectiecampagne rond de veiligheid en de gezondheid van uitzendkrachten. Deze campagne kadert in een Europees initiatief dat wordt georganiseerd door het Europese Comité van de Hoge Vertegenwoordigers van de Arbeidsinspectie en bevat een luik over grensoverschrijdende uitzendarbeid. De inspectiecampagne, die een verbetering van de arbeidsomstandigheden op het oog heeft, loopt tijdens het jaar 2018.

Meer info daarover op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Veilig en gezond werk, ook voor uitzendkrachten! Europese campagne 2018 - 2019.