Inwerkingtreding van de aangepaste bepalingen over ioniserende stralingen in de codex welzijn

01.12.2020
Op 27 mei 2020 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 28 april 2020 tot wijziging van titel 5 betreffende ioniserende stralingen van boek V van de codex over het welzijn op het werk. Dat besluit treedt in werking op 1 december 2020.

Meer info daarover in dit nieuwsbericht op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Inwerkingtreding van de aangepaste bepalingen van de codex over het welzijn op het werk inzake ioniserende stralingen.