Ioniserende stralingen: herziening van de fysische controle

18.04.2018
Elke exploitant van een inrichting waar gebruik gemaakt wordt van ioniserende stralingen of ondernemingen die deelnemen aan het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7, dient te beschikken over een dienst voor fysische controle en (een) erkende deskundige(n). Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is sinds 2016 bezig met een herziening van de dienst fysische controle. Na overleg met de stakeholders zijn de nieuwe wettelijke ontwerpteksten beschikbaar. Die herziening zal midden 2018 aan de Minister van Binnenlandse Zaken worden voorgelegd.

Meer informatie daarover op de website van het FANC, in de rubriek Professionelen > Regelgevende projecten > Regelgevend project 'herziening fysische controle'.