Jaarverslag 2015 van EU-OSHA

16.06.2016
In zijn jaarverslag over 2015 geeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) een overzicht van de belangrijkste activiteiten die het dat jaar heeft ontplooid.

Het Agentschap publiceerde onder meer:

  • de eerste bevindingen van de Europese bedrijvenenquête ‘Esener-2’ naar nieuwe en opkomende risico’s;
  • de voornaamste resultaten van het proefproject ‘Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd’ over de veiligheid en gezondheid van oudere werknemers;
  • overzichtsartikelen door deskundigen over de impact op de veiligheid en gezondheid op het werk van 3 nieuwe en opkomende risico’s: crowdsourcing, prestatiebevorderende middelen en robottechnologie.

EU-OSHA kreeg een certificaat voor beste praktijken voor het OiRA-project voor interactieve online risicobeoordeling en sloot de campagne ‘Werk zonder stress’ af.

Meer informatie op de website van EU-OSHA: