Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

08.01.2024
De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk is wettelijk verplicht om een jaarverslag op te maken van de activiteiten van het voorbije werkjaar. Met dat verslag krijgt de werkgever en het comité voor preventie en bescherming op het werk een goed overzicht van de werking van de preventiedienst.

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) stelt hiervoor modelformulieren ter beschikking op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - dienstjaar 2023.

In functie van de samenstelling van de organisatie en de bijhorende preventiedienst dient men een ander model te gebruiken, maar dit staat uitvoerig uitgelegd in de verklarende nota.

Het jaarverslag moet niet meer worden verzonden naar de met het toezicht belaste ambtenaren van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk, maar moet enkel nog door de werkgever te hunner beschikking worden gehouden.