Kwetsbare werknemers beschermen tegen gevaarlijke stoffen

18.10.2019
Een nieuw informatieblad van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) gaat over kwetsbare werknemers en gevaarlijke stoffen.

Sommige werknemers lopen bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen meer risico dan andere groepen, omdat ze onervaren, ongeïnformeerd of fysiek kwetsbaarder zijn. Andere redenen kunnen zijn dat zij vaker van baan veranderen of dat zij in sectoren werken waar weinig bewustzijn over de kwestie is. Ook kan er sprake zijn van een hogere of andere fysiologische gevoeligheid.

In het informatieblad wordt er uitgelegd wat de verantwoordelijkheden van de werkgevers zijn, wordt de aandacht gevestigd op de groepen die in het bijzonder kwetsbaar zijn, zoals jonge werknemers, migranten en zwangere werknemers, en wordt er uitgelegd hoe men door middel van risicobeoordeling en preventiemaatregelen rekening houd met hun behoeften.

Meer info