Landenrapporten maken balans van Europa's vergrijzende beroepsbevolking

07.07.2016
In de landeninventarissen van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden het beleid, de strategieën en de programma’s van de -lidstaten van de Europese Unie (EU) en van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) onderzocht op het stuk van de uitdagingen m.b.t. de vergrijzing van de beroepsbevolking op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (OSH) en de beleidsdomeinen die er een impact op hebben.

Landeninventarissen veiliger en gezonder werken op elke leeftijd

De 29 nationale rapporten die thans online beschikbaar zijn, geven een overzicht van de beleidsontwikkelingen en initiatieven die in Europa worden genomen voor het aanpakken van de demografische veranderingen. Ze zijn ontstaan uit een Europees modelproject, waarmee in 2013 werd gestart, met als doel de mogelijkheden ter verbetering van de veiligheid en de gezondheid van ouderen op het werk te onderzoeken.

Het project begon met de studie van de verschillende beleidslijnen, strategieën en programma’s i.v.m. de uitdagingen met betrekking tot de vergrijzing van de beroepsbevolking in de EU-lidstaten en de EVA-landen op het stuk van OSH. Er is ook informatie over aanverwante kwesties onderzocht en verzameld, met inbegrip van de revalidatie en de hervatting van het werk, alsook de huidige praktijken op de werkplek.

De huidige en eerdere initiatieven van de overheden, de organisaties en de sociale partners werden onder de loep genomen. Daarbij werd allesomvattend tewerk gegaan: van het pensioenbeleid tot de anti-discriminatiewetgeving. Hoewel het onderzoek gericht was op de oudere werknemers, worden de resultaten gebruikt om de beleidslijnen bij te stellen in de richting van een gezond arbeidsleven voor werknemers van alle leeftijden.

Weldra een instrument voor een beter beeld van de gegevens

De rapporten zijn een behoorlijke zware brok lectuur, maar binnenkort kan het EU-OSHA zorgen voor een gegevensvisualisatie instrument om de raadpleging ervan te vergemakkelijken. Dat instrument verzamelt de resultaten en geeft ze weer op een interactieve en verklarende manier.

Gebruikers, zoals beleidsmakers, onderzoekers en bedrijven, zullen dan de gegevens over de vergrijzing van de beroepsbevolking en de verschillende benaderingen gemakkelijk tussen de verschillende landen kunnen vergelijken. Die gebruikers zullen er ook de eerdere ontwikkelingen en de toekomstige trends en prognoses in kunnen terugvinden. Zij zullen makkelijk door de informatie kunnen browsen en die met anderen delen.

Meer informatie

Op de website van EU-OSHA, in het Engels: