Meer dan 100 partners voor campagne "Gezond werk, voor alle leeftijden"

28.06.2016
Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft bevestigd dat de eerste groep officiële campagnepartners en mediapartners zich heeft aangesloten bij de Europese campagne 2016-2017 "Gezond werk, voor alle leeftijden".

Campagne "Gezond werk, voor alle leeftijden"

De campagne is gericht op een duurzaam arbeidsleven in het kader van de vergrijzende beroepsbevolking van Europa. Preventie gedurende het gehele arbeidsleven is een belangrijke boodschap. Risicobeoordeling vormt daarbij de basis voor het voorkomen van arbeidsongevallen en -ziekten, in combinatie met arbeidsrevalidatie, herintegratie op de werkvloer en een leven lang leren.

Campagnepartners

Het netwerk van officiële campagnepartners bestaat uit Europese en internationale bedrijven en organisaties uit diverse sectoren, werkgevers- en werknemersfederaties, technologieplatforms, niet-gouvernementele organisaties en multinationals.

Door zich aan te sluiten bij de campagne 2016-2017 kunnen organisaties het goede voorbeeld geven en het voortouw nemen bij praktische oplossingen voor leeftijdsmanagement op de werkvloer. Hun bijdrage is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de campagne een zo groot mogelijk publiek bereikt.

De eerste groep deelnemende officiële campagnepartners bestaat grotendeels uit organisaties die hun engagement hernieuwen na hun succesvolle deelname aan de campagne 2014-2015 "Gezond werk is werk zonder stress!". Zij genieten de vele voordelen die het partnerschap biedt, zoals meer zichtbaarheid, campagnetools en -materialen, netwerkvorming en wederzijds leren.

Officiële campagnepartners hebben ook de mogelijkheid aan talrijke evenementen en activiteiten deel te nemen, zoals mee te dingen naar de awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek in de speciale categorie voor campagnepartners.

Gedurende de looptijd van de campagne zullen de partners regelmatig ook zelf evenementen organiseren voor het uitwisselen van goede methoden en ervaringen. Deze evenementen bieden organisaties de gelegenheid te discussiëren en succesvolle praktijken bij VGW-beheer met betrekking tot ouder worden op het werk van elkaar te leren.

Er wordt een tweede golf van campagnepartners verwacht in het najaar van 2016. EU-OSHA moedigt belangstellende partijen aan zich online aan te melden. Dit kan nog tot september 2016.

Mediapartners

De mediapartners die zich tot dusver bij de campagne hebben aangesloten, zijn onder andere journalisten en redacteurs die betrokken zijn bij veiligheid en gezondheid op het werk in Europa.

Zij wenden hun netwerken en artikelen, het internet en sociale media-kanalen aan om de campagne en de campagneboodschappen te promoten. Verder organiseren zij evenementen, voegen campagnemateriaal bij opleidingscursussen, promoten de competitie voor Europese awards voor goede praktijken en moedigen zij nominaties aan.

Meer informatie