Mogen jobstudenten landbouwmachines bedienen?

17.08.2016
Volgens het KB van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk mogen studenten-werknemers geen gemotoriseerde transportwerktuigen bedienen. Dit betekent echter niet dat jobstudenten geen tractoren of andere landbouwmachines mogen besturen. De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft daarover een interpretatieve nota gepubliceerd.

De nota staat op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Bijzondere werknemerscategorieën > Jongeren op het werk > Interpretatieve nota betreffende het besturen van gemotoriseerde transportwerktuigen in de landbouw.