Nieuws en evenementen

23.03.2023

Enquête Europese Commissie over EU-OSHA, Eurofound, Cedefop en ETF

De Europese Commissie (EC) heeft een 12 weken durende openbare raadpleging gelanceerd om de prestaties en de impact van vier Europese agentschappen,...
22.03.2023
Hijsen of heffen van lasten / Werken op hoogte / Chemische agentia / Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Bouw

Op de blog – Seizoenarbeiders en gedetacheerde werknemers: 19 affiches rond 4 risicovelden in 8 talen

Het Franse Ministerie van Arbeid, het Ministerie van Landbouw, de ‘Caisse nationale d'assurance maladie’ (Cnam), het ‘Institut national de...
17.03.2023
Psychosociale risico’s (PSR) / Stress

Rapport van EU-OSHA over het verband tussen psychosociale risico’s op het werk en hart- en vaatziekten

Een nieuwe discussienota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) gaat dieper in op het verband tussen...
15.03.2023
Arbeidsongevallen

Op de blog – Platformwerk: nieuwe stap naar een Europese richtlijn

Op 2 februari 2023 keurde het Europees Parlement een besluit goed om onderhandelingen met de lidstaten te starten over nieuwe maatregelen om de...
13.03.2023
Gevaarlijke stoffen / Gezondheid van de werknemer / Gender

Borstvoedingscomité benadrukt het recht om borstvoeding te geven

Het Federaal Borstvoedingscomité (FBVC), verbonden aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD...
Evenement

Studienamiddag “Ventilatie voor een optimaal binnenklimaat”

Op vrijdag 31 maart 2023 organiseren Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen samen een...