Nieuw KB geeft TWW de bevoegdheid om te controleren op verplichte verzekeringen in de bouwsector

15.04.2022
Op 17 maart 2022 verscheen een nieuw koninklijk besluit (KB) in het Belgisch Staatsblad dat de inspecteurs van Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk (AD TWW) de bevoegdheid geeft om inbreuken met betrekking tot de verplichte verzekering voor de tienjarige aansprakelijkheid (wet van 31 mei 2017) en de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector (wet van 9 mei 2019) te gaan opsporen en vaststellen.

Sinds 1 juli 2018 is de verzekering tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid verplicht voor de werven voor de bouw of renovatie in België waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is.

De volgende actoren moeten zich verzekeren:

  • de architect;
  • de aannemer die zich ertoe verbindt om een onroerend werk uit te voeren waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is (bijvoorbeeld de dakwerker, de plaatser van de ramen, de  chapelegger, ...);
  • elke andere dienstverlener in de bouwsector, met uitzondering van de bouwpromotoren, die zich ertoe verbindt prestaties van immateriële aard te leveren met betrekking tot een onroerend werk, op voorwaarde dat de tussenkomst van een architect verplicht is (bv. een studiebureau).

Sinds 1 juli 2019 zijn bepaalde professionals in de bouwsector verplicht een verzekering af te sluiten ter dekking van hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, dit wil zeggen hun aansprakelijkheid voor de intellectuele prestaties die zij leveren in het kader van de bouwwerken.

De actoren van de bouw die zich moeten verzekeren zijn:

  • de architect;
  • de landmeter-expert;
  • de veiligheidscoördinator;
  • alle dienstverleners in de bouwsector, andere dan bouwpromotoren, die zich ertoe verbinden prestaties van hoofdzakelijk immateriële aard te verlenen met betrekking tot een onroerend werk. Hieronder vallen ook de beroepen waarbij ze hun beroepsaansprakelijkheid kunnen inroepen voor intellectuele prestaties die worden geleverd. Bijvoorbeeld: ingenieurs, studiebureaus (stabiliteit, speciale technieken...), projectmanagers, quantity surveyors, auditeurs en ook EPC-verslaggevers en energieauditeurs.

Toezicht en boetes

De Arbeidsinspecteurs van de AD TWW van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg oefenen dit toezicht uit volgens het nieuwe KB, overeenkomstig de bepalingen van titel 1, hoofdstuk 1, van boek XV van het Wetboek van economisch recht (WER) en niet volgens de welzijnswet.

De directeur-generaal (of de adviseur-generaal bij afwezigheid of verhindering) van de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie) is aangesteld om een transactie voor te stellen. De bedragen van deze transactie mogen niet lager zijn dan 26 euro en niet hoger dan 80.000 euro.

Meer info