Nieuwe Codex over welzijn op het werk

06.06.2017
De Codex over het welzijn op het werk is op 2 juni 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en zal op 12 juni 2017 in werking treden. Deze codex brengt de verschillende besluiten die sinds 1993 werden uitgevaardigd in uitvoering van de welzijnswet-werknemers van 4 augustus 1996, samen in één enkel wetboek.

De regelgeving wordt inhoudelijk niet gewijzigd, maar enkel in een overzichtelijke structuur ingepast. Er zijn wel een aantal aanpassingen om de leesbaarheid van de tekst te bevorderen en waar mogelijk te vereenvoudigen. De belangrijkste vernieuwing is dat de concepten die in de regelgeving worden gebruikt, eenduidig worden gedefinieerd, zodat de gebruikte terminologie doorheen de hele codex dezelfde is. Het gaat bijvoorbeeld om concepten in verband met risicoanalyse.

De codex bestaat uit 10 boeken:

  • boek I: Algemene beginselen
  • boek II: Organisatorische structuren en sociaal overleg
  • boek III: Arbeidsplaatsen
  • boek IV: Arbeidsmiddelen
  • boek V: Omgevingsfactoren en fysische agentia
  • boek VI: Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia
  • boek VII: Biologische agentia
  • boek VIII: Ergonomische belasting
  • boek IX: Collectieve bescherming en individuele uitrusting
  • boek X: Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën

Meer informatie daarover op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Nieuwe Codex over het welzijn op het werk.