Nieuwe Europese campagne voor gezonde werkplekken: Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!

18.12.2017
In het voorjaar van 2018 zal het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) de nieuwe campagne “Gezonde werkplekken, Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!” lanceren, die tot eind 2019 zal lopen. Het doel van die campagne is het versterken van het bewustzijn van gevaarlijke stoffen en het bevorderen van een preventiecultuur op de arbeidsplaats in heel Europa.

Wij hopen dat alle campagnepartners en belanghebbenden even enthousiast hun steun hieraan zullen verlenen als dit voor de vorige campagne “Gezond werk, voor alle leeftijden” het geval was.

Meer informatie daarover is beschikbaar in het Engels op de website van de campagne voor een gezonde werkplek 2018-2019: Healthy Workplaces Campaign 2018-2019: Manage dangerous substances.