Nieuwe gevaarsymbolen op alle chemische producten: einde overgangsperiode

07.06.2017
Vanaf 1 juni 2017 moeten alle chemische producten in de handel de nieuwe gevaarsymbolen dragen. Negen nieuwe pictogrammen in een witte ruit met een rode rand vervangen de zeven gevaarsymbolen met een oranje achtergrond.

Bedrijven hadden nog een overgangsperiode tot 1 juni 2017. Nu mogen winkels en andere actoren in de toeleveringsketen enkel nog chemische producten verkopen met de nieuwe etiketten. De milieu-inspectie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zal de volgende maanden toezien op de naleving in de winkels.

Medio 2015 werd deze website over de gevaarsymbolen gelanceerd om alle stakeholders te informeren: https://www.gevaarsymbolen.be.

Lees hierover meer in het persbericht van:

Naar aanleiding van het lanceren in 2015 van de hoger vermelde website over de gevaarsymbolen werd hierover uitgebreid bericht op de blog van deze BeSWIC website: Campagne over nieuwe gevaarsymbolen voor chemische producten.

Meer informatie