Nieuwe gids van IAO en WHO voor een betere bescherming van gezondheidswerkers

21.03.2022
Een nieuwe gezamenlijke gids van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moedigt landen aan om gezondheidswerkers beter te beschermen door de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in gezondheidsinstellingen op nationaal en lokaal niveau te verbeteren.

De COVID-19-pandemie heeft een extra tol geëist van gezondheidswerkers en voor een gevaarlijke verwaarlozing van hun gezondheid, veiligheid en welzijn gezorgd. Zo beschikt meer dan een op de drie gezondheidsinstellingen niet over hygiënestations op de plaats van verzorging. Minder dan een op de zes landen heeft een nationaal beleid voor een gezonde en veilige werkomgeving in de gezondheidssector.

De WHO en IAO stellen de ontwikkeling van duurzame programma's voor het beheer van de gezondheid en veiligheid van gezondheidswerkers voor. Deze programma’s moeten worden uitgevoerd op nationaal en subnationaal niveau, en op het niveau van de gezondheidsinstellingen. Ze moeten betrekking hebben op alle beroepsrisico's, zoals ergonomische, fysieke, chemische en psychosociale risico’s en risico’s met betrekking tot besmettingsgevaar.

De gids beschrijft ook de rol die regeringen, werkgevers, werknemers en bedrijfsgeneeskundige diensten moeten spelen bij de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van gezondheidswerkers. Het benadrukt het essentieel belang van voortdurende investeringen, opleiding, toezicht en samenwerking om bij de uitvoering van deze programma's vooruitgang te blijven boeken.

Landen die programma's ter bevordering van de gezondheid en veiligheid van gezondheidswerkers op het werk hebben ontwikkeld en actief uitvoeren, hebben een vermindering gezien van werkgerelateerde letsels en ziekten (zoals musculoskeletale aandoeningen) en van het ziekteverzuim, alsmede verbeteringen in de werkomgeving, de arbeidsproductiviteit en het behoud van gezondheidswerkers.

De WHO en ILO zullen advies en bijstand blijven verlenen aan landen bij de ontwikkeling en uitvoering van programma's voor gezondheid en veiligheid op het werk voor gezondheidswerkers.

Meer info

(Bron: ILO News – februari 2022: Sécurité et santé au travail pour les travailleurs de la santé: Un nouveau guide de l'OIT et de l’OMS pour renforcer la protection des personnels de santé)