Nieuwe nota’s van EU-OSHA over automatisering, cyberveiligheid en elektronische rekrutering

13.06.2022
Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft recent op zijn website een aantal beleids- en discussienota’s rond de toekomst van digitalisering toegevoegd. De documenten gaan dieper in op verschillende aspecten van digitalisering op de werkvloer en bekijken onder andere de kansen en uitdagingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW).

Automatisering van cognitieve taken en de gevolgen voor VGW

In dit verslag worden de problemen en nieuwe mogelijkheden op het gebied van VGW in verband met de automatisering van cognitieve taken, zoals besluitvormingsondersteuning, gegevensverwerking, leer- en onderwijsondersteuning of taal- en tekstverwerking, door middel van op artificiële intelligentie (AI) gebaseerde systemen gepresenteerd.

Hoe kunnen op AI gebaseerde systemen het werk efficiënter maken en de cognitieve werklast verminderen? En hoe beïnvloeden veranderingen en interactie met de systemen de werknemers?

Op basis van de taxonomie van systemen voor de automatisering van taken, ontwikkeld in een eerdere publicatie van EU-OSHA, wordt in dit verslag de huidige stand van het onderzoek naar de effecten van automatisering van cognitieve taken en de gevolgen voor specifieke banen, beroepen, sectoren en voor VGW beoordeeld. Deze voorgaande publicatie is beschikbaar in het Engels op de website van EU-OSHA: Geavanceerde robotica, artificiële intelligentie en geautomatiseerde taken: definities, gebruik, beleidsmaatregelen en strategieën en de verhouding ervan tot veiligheid en gezondheid op het werk.

Twee beleidsnota’s vullen dit verslag aan. De eerste geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s en mogelijkheden voor VGW die in aanmerking moeten worden genomen en geeft aanbevelingen om werknemers te beschermen. In de tweede wordt de “Wet op de artificiële intelligentie” van de Europese Commissie gepresenteerd en worden nationale initiatieven onderzocht.

Meer info

Op de website van EU-OSHA:

(Bron: EU-OSHA News – juni 2022: Automatisering van cognitieve taken: actuele onderzoeksresultaten over de gevolgen voor veiligheid en gezondheid op het werk)

Cyberveiligheid en elektronische rekrutering

De integratie van VGW in nieuwe bedrijfstrends, zoals cyberveiligheid en elektronische werving, laat zien wat de voordelen voor bedrijven en werknemers zijn.

Wereldwijd zullen de kosten voor cyberbeveiliging in 2025 oplopen tot 10,5 biljoen dollar. Hoewel het stelen van belangrijke gegevens de meest voor de hand liggende zorg is, kunnen cyberaanvallen ook werknemers in gevaar brengen.

Risico’s zijn onder meer ‘hacks’ die op kwaadwillige wijze de controle over productieprocessen overnemen of gericht zijn tegen industriële robots en autonome voertuigen. Bedrijven die hun blootstelling aan cyberdreigingen beoordelen, moeten dus rekening houden met even nieuwe opkomende risico’s voor de gezondheid en veiligheid van werknemers.

Ondertussen verandert de digitalisering de toekomst van de wervingssector, de manier waarop we banen vinden en de verwachtingen ten aanzien van werknemers en werkgevers. Onlangs nog heeft de bescherming van werknemers tegen COVID-19 duidelijk gemaakt hoe belangrijk beleid inzake VGW is voor het aantrekken van nieuw personeel.

In een eerste nieuwe discussienota van EU-OSHA worden de risico’s voor VGW in verband met cyberdreigingen onderzocht en wordt een holistische benadering van cyberbeveiliging gepresenteerd. In een tweede discussienota wordt ingegaan op de algemene veranderingen op het gebied van aanwerving en personeelsbeleid, met name wat betreft de wijze waarop werknemers bij voorkeur naar een baan zoeken en de wijze waarop hun verwachtingen en attitudes ten aanzien van werkgevers zijn veranderd.

Meer info

op de website van EU-OSHA:

(Bron: EU-OSHA News – juni 2022: Nieuwe discussienota’s over de toekomst van werk: cyberbeveiliging en aanwerving)