Nieuwe rubriek op de website van EU-OSHA voor personen met een handicap

01.12.2023
Ongeveer de helft van de 42,8 miljoen personen in de werkende leeftijd met een handicap in de Europese Unie (EU) heeft momenteel werk. Personen met een bestaande aandoening of handicap moeten in staat zijn te blijven werken, toe te treden tot of terug te keren naar de arbeidsmarkt.

Een toegankelijk en inclusief arbeidsmodel dat ruimte biedt voor een divers personeelsbestand en dat hun (her)intrede en behoud op de arbeidsmarkt vergemakkelijkt, is van essentieel belang.

Op de website van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) werd daarom de rubriek Handicap en veiligheid en gezondheid op het werk gelanceerd.

De rubriek bevat onder meer een toelichting over het werkgelegenheidspakket voor personen met een handicap van de Europese Commissie, waaraan EU-OSHA een bijdrage levert. Meer informatie hierover op de website van de Europese Commissie: Werkgelegenheidspakket voor personen met een handicap om de situatie op de arbeidsmarkt van personen met een handicap te verbeteren.

Bekijk ook volgende OSHwiki-pagina op de website van EU-OSHA over het onderwerp (in het Engels): Ill health, disability, employment and return to work.