Nieuwe VCA is aangenomen

02.03.2018
De toezichthouder “Raad voor Accreditatie” op het VCA-systeem in Nederland heeft de nieuwe VCA-versie 2017/6.0 geaccepteerd. Die nieuwe versie stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België, zonder eigen accenten.

Van oud naar nieuw

VCA 2017/6.0 vervangt de vorige versie 2008/5.1. Toch zal het nog enige tijd duren voordat hij echt in gebruik zal zijn genomen, omdat er nog wat zaken moeten worden geregeld om ervoor te zorgen dat de certificatie-instellingen volgens de nieuwe versie kunnen gaan certificeren. Ook de nieuwe checklist moet nog worden gepubliceerd, zodat bedrijven precies weten aan welke eisen ze moeten voldoen.

Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen uiteindelijk met de nieuwe versie te maken. Er geldt wel een overgangsregeling. Die houdt in dat bedrijven bij hun eerstvolgende (her)certificeringsmoment op VCA 2017/6.0 overgaan. De nieuwe versie heeft geen gevolgen voor de VCA-examens. Mensen met een VCA-diploma krijgen er dus niet mee te maken.

Wat wordt er anders?

In hoofdzaak kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen:

1. Terug naar de basis

Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door strakker te formuleren en te ontdubbelen is het aantal eisen verminderd. De eisen die overblijven zijn logischer gestructureerd. Vergeleken met de vorige VCA-versie is er minder aandacht voor milieu.

2. Werkplek: meer aandacht voor de praktijk

De onderdelen van VCA die over de werkplek gaan, zijn aangescherpt op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. De onderdelen sluiten nu beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag. Ook is er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek.

3. Gedrag: ruimte voor maatwerk

Ieder bedrijf is anders. Wat bij de een werkt als het gaat om het stimuleren van veilig gedrag, hoeft bij de ander niet op die manier te werken. Het vakgebied gedragsbeïnvloeding is bovendien volop in ontwikkeling en bedrijven moeten de kans krijgen om op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt er meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor bedrijven met het certificatieniveau VCA**.

4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten

De positie van de zelfstandigen zonder personeel binnen de VCA is verduidelijkt. Door meer must-vragen op te nemen voor het certificatieniveau VCA*, is er een verhoogde betrouwbaarheid van partijen aan het begin van de keten. Ook moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemiebedrijven) onderaannemers op meer punten toetsen dan nu het geval is.

5. VCA en andere landen: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid

Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België zonder eigen accenten. De nieuwe versie is zo ingericht dat ook andere landen die makkelijk kunnen gebruiken, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de VCA-beheersorganisatie voor België, de vzw Contractor Safety Management, via contact@besacc-vca.be.

Bron: vzw BeSaCC-VCA

In werking, overgangsmaatregelen en vertaling

In de communicatie die tot nu toe is gevoerd, is nog niets geweten over de inwerkingtreding van de nieuwe versie, de overgangsmaatregelen en wanneer de vertaling in het Frans beschikbaar zal zijn.

Meer informatie over de verdere uitwerking van het nieuwe systeem: op de website www.vca.nl.