Nieuwe website over burn-out

11.04.2019
De website “Stress en burn-out” geeft informatie over hoe men burn-out kan voorkomen, herkennen en overwinnen.

Men vindt er ook inlichtingen over hulpverleners, opleidingen en financiële tussenkomsten.

De website werd gecreëerd voor het brede publiek, maar biedt ook gerichte informatie voor werkgevers en zorgverleners.

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bundelden de krachten en brachten de kennis aan voor deze website.

Website: https://www.stressburnout.belgie.be/nl