Normen voor mondmaskers en persoonlijke beschermingsmiddelen tijdelijk gratis beschikbaar

30.03.2020
Om de coronacrisis mee te helpen bestrijden, biedt het Belgisch Bureau voor Normalisatie (NBN) de belangrijkste productnormen voor mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen voor medici gratis aan voor Belgische belanghebbenden.

Mondmaskers en persoonlijke beschermingsmiddelen zijn van vitaal belang voor de bescherming van gezondheidswerkers. Een tekort aan die beschermingsmiddelen zou ernstige gevolgen hebben.

Naar aanleiding van de huidige toestand en op vraag van de Europese Commissie zijn het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) en het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (CENELEC) overeengekomen een reeks Europese normen voor medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen die worden gebruikt in de strijd tegen covid-19, gratis ter beschikking te stellen.

In België stelt het NBN tijdelijk normen gratis beschikbaar met betrekking tot:

  • ademhalingsbeschermingsmiddelen;
  • beschermkledij;
  • chirurgische kleding, afdekmateriaal en handschoenen;
  • medische hulpmiddelen.

Meer informatie over de gratis beschikbare normen op de website van het NBN: Normen voor mondmaskers en persoonlijke beschermingsmiddelen tijdelijk gratis beschikbaar.

Meer informatie over het gebruik van mondmaskers op het werk, op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Coronavirus: heb ik een mondmasker nodig op het werk?