Nota’s van EU-OSHA over AI en werknemersbeheer

24.08.2022
Het gebruik van op artificiële intelligentie gebaseerde systemen voor werknemersbeheer (AIWB) kan helpen bij het ontwerpen van gezonde en veilige banen en werkplekken, maar kan ook risico’s voor werknemers met zich meebrengen, zoals intensivering van het werk, verlies van controle over het eigen werk en ontmenselijking.

In een nieuw verslag van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden de risico’s en kansen van AIWB-systemen voor de veiligheid en gezondheid op het werk geschetst. Het verslag bevat een analyse van de statistische gegevens van de ESENER-enquête van 2019 en is gebaseerd op literatuuronderzoek en interviews met deskundigen.

In het verlengde van het overzichtsverslag over dit onderwerp worden ook mogelijke preventiemaatregelen onderzocht, waarbij de nadruk wordt gelegd op de noodzaak van mensgerichte en “preventie door ontwerp”-benaderingen om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers te waarborgen.

Twee beleidsnota’s vullen de bevindingen aan en doen aanbevelingen om de risico’s aan te pakken en preventiemaatregelen voor te stellen.

Meer info

op de website van EU-OSHA:

(Bron: EU-OSHA News - augustus 2021: Artificiële intelligentie in het werknemersbeheer: risico’s en kansen voor de veiligheid en gezondheid op het werk)