OiRA-conferentie

Op 5 oktober 2022 organiseert het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) in Résidence Palace in Brussel een conferentie ter bevordering van het OiRA-project. De conferentie beoogt Europese en nationale beleidsmakers te betrekken bij de verwezenlijking van het volledige potentieel van OiRA en IRAT om de doelstellingen van het strategisch kader van de Europese Unie voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027 te verwezenlijken.

Meer informatie is beschikbaar op de website van EU-OSHA: High Level OiRA Conference.

Wat is OiRA?

OiRA staat voor “Online interactive Risk Assessment”. Het is een gratis softwareprogramma dat werd ontwikkeld door EU-OSHA om bedrijven, en in het bijzonder kmo’s, de mogelijkheid te geven om op een eenvoudige en efficiënte manier de risico’s inzake welzijn op het werk te analyseren.

In de gids wordt stap voor stap het risicoanalyseproces beschreven waarmee de risico’s op de werkvloer geïdentificeerd kunnen worden. Daarnaast kan OiRA ook helpen bij het nemen van beslissingen rond preventieve acties en het opstellen van een “op maat gemaakt” actieplan.

Wat is IRAT?

Het IRAT-netwerk bestaat uit instanties en ministeries, verantwoordelijk voor VGW, die een interactieve risicobeoordelingstool (IRAT – “Interactive risk assessment tool”) hebben ontwikkeld. Hoewel hun risicobeoordelingstools misschien verschillen, staan al deze instanties voor dezelfde uitdagingen, zoals:

  • micro- en kleine ondernemingen te helpen bij het risicobeoordelingsproces;
  • zo veel mogelijk micro- en kleine ondernemingen trachten te bereiken;
  • hun software op lange termijn te onderhouden en bij te werken.