Ondersteun de campagne “Verlicht de last” als partner

10.11.2020
Op 29 september heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) tijdens een virtuele bijeenkomst zijn nieuwste oproep om campagnepartner te worden voorgesteld en bedrijven en organisaties uit heel Europa uitgenodigd om zich in te schrijven voor de campagne 2020-2022 “Gezond werk: verlicht de last!”

Ondersteuning door officiële campagnepartners is van doorslaggevend belang voor het welslagen van de campagne, die erop is gericht de meest verbreide werkgerelateerde gezondheidsklachten aan te pakken, namelijk de spier- en skeletaandoeningen (SSA’s). Deelname aan de campagne heeft voor partners het voordeel dat zij daardoor zichtbaarder kunnen worden, hun netwerken kunnen uitbreiden en goede praktijken kunnen uitwisselen.

Meer info

Om Belgisch campagnepartner te worden, contacteer het Belgisch focal point EU-OSHA.