Onderzoek betreffende de impact van de managementstijlen op het welzijn op het werk

07.04.2020
Het doel van dit onderzoek is om te begrijpen hoe verschillende managementstijlen het welzijn op het werk beïnvloeden. Vervolgens komt het erop aan om een vergelijking te maken tussen de managementstijlen die in praktijk worden beoefend en deze die in managementscholen worden onderwezen. Van daaruit kunnen een reeks aanbevelingen worden gemaakt om zowel in de praktijk als in het onderwijs de managementstijlen beter te doen aansluiten bij het welzijn op het werk.

De belangrijkste aanbeveling is om naast de dimensie "werking" steeds de dimensie "personen" als een integraal onderdeel van de rol van de manager te zien, kwestie van een juist evenwicht tussen beide te vinden en zo de collegiaal-democratische as te benaderen. Deze as staat voor de voorbeeldmanager, die het werk organiseert, de ontwikkeling van zijn medewerkers opvolgt, betekenis geeft aan hun werk en hen hogerop in de hiërarchie vertegenwoordigt. Op basis hiervan kan men met betrekking tot de opleidingen een aantal aanbevelingen doen (zie de synthese (PDF, 422 KB)).

Meer info hierover en de resultaten van dat onderzoek zijn beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Onderzoeksprojecten > 2020 - Onderzoek betreffende de impact van de managementstijlen op het welzijn op het werk.