Onderzoek naar burn-out in de Belgische bevolking

23.04.2019
Om over recentere gegevens te beschikken betreffende burn-out onder de Belgische bevolking, vroeg de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een team van onderzoekers om een studie over burn-out uit te voeren. Dat onderzoek is een vervolg op twee eerdere onderzoeken over burn-out die in 2010 en 2012 werden uitgevoerd.

Meer info daarover op de website van de FOD Werkgelegenheid: