Onderzoek over de impact van de nieuwe arbeidsvormen op het welzijn

15.03.2019
De ontwikkeling van digitale en informatietechnologieën hebben voortdurend een stijgende impact op de arbeidsorganisaties en op de nieuwe arbeidsvormen.

Het doel van deze studie is bij te dragen aan een beter inzicht in de effecten van nieuwe werk- en arbeidsvormen op werk-gerelateerd welzijn (gezondheid, veiligheid) en op het opduiken van onder meer musculoskeletale klachten en psychosociale risico’s.

Het onderzoek is opgebouwd in drie luiken:

 1. een literatuuroverzicht;
 2. een grondige analyse van de Belgische en Europese gegevens uit de Europese enquête over de arbeidsomstandigheden (EWCS- 2015);
 3.  een kwalitatieve analyse bij de betrokken beroepssectoren en -groepen.

Bepaalde bevindingen uit de kwalitatieve enquête verwijzen naar drie grote conclusies die resulteren uit de kwantitatieve analyse:

 • voor de relaties tussen de nieuwe arbeidsvormen en de arbeidskwaliteit:
  • Thuiswerk en andere vormen van flexibiliteit in termen van werkplek worden niet in grote mate geassocieerd met een betere kwaliteit van de werktijden.
 • voor de relaties tussen de nieuwe arbeidsvormen en het welzijn en de gezondheid op het werk:
  • Flexibele werktijden en welzijn op het werk lijken dikwijls tegengesteld.
  • Verschillende nieuwe vormen van arbeidsorganisatie hangen samen met een grotere tevredenheid met de arbeidsomstandigheden, maar blijken daarnaast ook samen te gaan met hoge stressniveaus en een grotere kans op werk-privé-interferentie.

Meer info hierover en de resultaten van dat onderzoek zijn beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Onderzoeksprojecten: 2019 - Studie van de impact van de nieuwe arbeidsvormen op het welzijn.