Onderzoek over het welzijn van bedrijfsleiders van ZKO’s en van de impact op hun werknemers

11.01.2019
De bedrijfsleiders van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s en ZKO’s) vallen niet onder het toepassingsgebied van de wet betreffende het welzijn op het werk, in tegenstelling tot hun werknemers tegenover wie zij wettelijke verplichtingen hebben. Studies tonen echter aan dat hun gezondheid vaak minder goed is dan die van hun werknemers.

Bijgevolg is het belangrijk om de arbeidsomstandigheden, de beroepsrisico’s en de gezondheid van de bedrijfsleiders van zeer kleine ondernemingen (ZKO’s) beter te bestuderen en te kennen, maar daarnaast ook deze van hun werknemers zodat de impact op de arbeidsomstandigheden (van hun werknemers) kan worden nagegaan. Daarnaast is het ook belangrijk om de impact na te gaan m.b.t. de tewerkstelling en de continuïteit van de economische activiteiten van ZKO’s.

In totaal werden 27.903 ZKO-bedrijfsleiders via een mailbericht ter attentie van de zaakvoerder/bedrijfsleider uitgenodigd om deel te nemen aan deze online bevraging. De analyses gebeurden op een responsbestand van 1.910 ZKO’s.

Meer info hierover en de resultaten van dat onderzoek zijn beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Onderzoeksprojecten > 2018 Onderzoek over het welzijn van de bedrijfsleiders van ZKO’s en van de impact op hun werknemers.