Onderzoek over werkgerelateerde kanker in Europa

23.11.2017
Volgens een onderzoek van het Europees Vakbondsinstituut brengen de kankers die te wijten zijn aan de beroepsactiviteit elk jaar tussen 270 en 610 miljard euro kosten teweeg, dit is van 1,8% tot 4,1% van het bruto binnenlands product van de Europese Unie (EU). In België bedragen deze kosten 10,59 miljard euro. Met meer dan 100.000 doden per jaar zijn beroepskankers de eerste doodsoorzaak op het werk in de EU.