Ongevallen, sterfgevallen en gezondheidsproblemen op het werk: gegevensbronnen betreffende de kosten voor Europa

14.03.2017
Als eerste stap naar een schatting van de kosten van werkgerelateerde gezondheidsproblemen, ongevallen en sterfgevallen in de hele EuropeseUnie (EU) heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) een nieuw verslag uitgebracht met een evaluatie van de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de beschikbare gegevens die kunnen worden gebruikt om die kosten vast te stellen.

Ieder jaar leiden werkgerelateerde ongevallen tot lange perioden van afwezigheid op het werk of zelfs tot de dood. Bovendien lijdt een aanzienlijk deel van de Europese beroepsbevolking aan een of meer werkgerelateerde gezondheidsproblemen.

De auteurs van het verslag constateren een gebrek aan solide en betrouwbare gegevens op dit gebied, maar stellen methoden voor waarmee een gedeeltelijke schatting van de kosten zou kunnen worden gemaakt.

Meer info op de websites van EU-OSHA: