Op de blog: campagne “Stop geweld tegen de politie”

17.12.2020
De politievakbond van het Vrij Syndicaat voor het openbaar Ambt (VSOA Politie) heeft een campagne voorgesteld om geweld tegen de politie aan te kaarten. De campagne moet de bevolking sensibiliseren om geweld tegen de politie niet te tolereren en roept de politiek op een nultolerantie te handhaven.

In dit blogartikel staat er meer informatie over de campagne van de VSOA Politie, de andere campagnes die oproepen om agressie en geweld te stoppen, de recente politieke en juridische ontwikkelingen in dat verband en de andere sectoren en beroepen waar agressie kan optreden: Campagne “Stop geweld tegen de politie”.