Op de blog – CO-risico’s: update webpagina’s en sensibilisering voor het najaar

11.10.2022
Met de komst van de herfst wordt de verwarming bij velen terug aangezet. Dit zorgt tegelijkertijd voor een stijging van de CO-risico’s (koolstofmonoxide) en het aantal doden ten gevolge van CO-intoxicatie. Daarom is het goed om opnieuw de aandacht te vestigen op dit risicoveld rond deze tijd van het jaar.

In dit bericht op de blog van BeSWIC wordt naast deze CO-sensibilisering ook doorverwezen naar enkele BeSWIC-berichten over dit thema, die recent zijn bijgewerkt. Daarnaast wordt er van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat nieuwe informatie te geven rond de problematiek van uitlaatgassen (dieselmotorenemissie) in garages.

Lees het volledige artikel op de blog van BeSWIC: CO-risico’s: update webpagina’s en sensibilisering voor het najaar.