Op de blog: methoden voor het reinigen van brandweerpakken

12.07.2016
Op de blog van deze BeSWIC website is er een artikel gepubliceerd over de reinigingsmethoden van brandweerkledij. In dat artikel staat er ook meer uitleg over de wereldwijde berichtgeving rond veiligheid en gezondheid van brandweerlieden (o.a. de verhoogde kankerrisico’s), het verminderen van de blootstelling met goede hygiëne praktijken, specifieke wastechnieken voor het reinigen van brandweerkledij en de risico’s van CO2.