Op de blog: ‘Mid-career’ evaluaties: sleutel tot een langer en gezonder arbeidsleven

22.02.2017
‘Mid-career reviews’ (MCR), waarbij werkgevers een evaluatie van de werknemers op de werkplek organiseren aan het midden van hun beroepsleven, zijn een belangrijk instrument om na te gaan of de vaardigheden van werknemers nog steeds passen bij de functievereisten. Het rapport “Changing places: Mid-career review and internal mobility” van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) toont aan dat een tijdige ‘mid-career’ evaluatie het arbeidsleven van de werknemers kan verbeteren.