Op de blog: samenwerking tussen EU-OSHA en ECHA voor beter beheer van gevaarlijke stoffen

13.05.2019
Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) werken samen als partners om de goede praktijken te bevorderen en het beheer van gevaarlijke stoffen op de arbeidsplaats aan te moedigen. De instrumenten en informatie van ECHA zijn een essentieel hulpmiddel in het kader van de campagne voor een gezonde werkplek ‘Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!’.

Lees het volledig artikel op de blog van deze BeSWIC website: EU-OSHA werkt samen met ECHA om het beheer van gevaarlijke stoffen op het werk te bevorderen.