Openbare raadpleging over het strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk (2021-2027)

14.01.2021
De COVID-19-crisis heeft de aandacht gevestigd op het essentiële belang van gezondheid, met inbegrip van gezondheid en veiligheid op het werk. Dit initiatief bouwt voort op het vorige strategisch EU-kader 2014-2020.

Het heeft tot doel de hoge gezondheids- en veiligheidsnormen voor werknemers in de EU te handhaven en te verbeteren – ook in het licht van nieuwe omstandigheden – en zal ons helpen bij het voorbereiden op nieuwe crises en bedreigingen. Met het initiatief worden belangrijke doelstellingen en een strategisch kader vastgesteld om EU-landen en belanghebbenden aan te moedigen samen te werken aan gemeenschappelijke prioriteiten.

U hebt tot 1 maart 2021 de tijd om feedback te geven over het toekomstige strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk (2021-2027).

Als onderdeel van haar werkprogramma voor 2021, getiteld “Een Unie van vitaliteit in een kwetsbare wereld”, zal de Europese Commissie een nieuw strategisch kader voor veiligheid en gezondheid op het werk presenteren.

Lees meer over de openbare raadpleging en beantwoord de vragenlijst