Oproep van de sociale partners over de verplichting tot telethuiswerk

18.12.2020
De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk wensen er de aandacht op te vestigen dat telethuiswerken momenteel nog steeds verplicht is in elke onderneming, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Meer info daarover in dit nieuwsbericht op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Oproep van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk over de verplichting tot het organiseren van het telethuiswerk daar waar mogelijk.