Oproep voor kandidaten voor een eretitel in de tuinbouw, havensector en “audit, boekhoudkundige en fiscale beroepen”

28.01.2022
Het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid (KIEA) erkent jaarlijks talenten uit verschillende sectoren. Het instituut heeft als doel kwaliteitsvol werk officieel en publiekelijk te erkennen en professionele betrokkenheid aan te moedigen, die verder gaat dan een eerlijke vergoeding.

De titel van Laureaat van de Arbeid, bekrachtigd bij koninklijk besluit, het bijhorende label en het brevet kunnen een opsteker zijn voor elke professionele carrière. Iemand inschrijven die u wilt feliciteren voor haar/zijn werk, is een blijk van erkenning die iedereen nodig heeft.

Door deel te nemen worden ook de vaardigheden en de knowhow van een bepaalde sector in de kijker gezet. De ceremonie die de procedure afsluit, is een moment van verbinding en ontmoeting waarop niet alleen de Laureaten geëerd worden maar ook de bedrijven en de beroepssector.

In overleg met de vakbonden en werkgeversorganisaties van de verschillende sectoren, wordt er een nieuwe selectieprocedure opgestart voor alle personen die werkzaam zijn in volgende sectoren:

  • tuinbouw: groenten-, fruit- en champignonteelt, wijnbouw, bloementeelt, boomkwekerijen alsook parken en tuinen;
  • haven: havenarbeiders en logistieke medewerkers;
  • audit, boekhoudkundige en fiscale beroepen, zoals bijvoorbeeld: bedrijfsrevisor, gecertificeerd accountant en/of fiscaal accountant, ontvanger, penningmeester, financieel directeur, agenten en ambtenaren van de belastingdienst, fiscaal jurist, leraar of stagiaire.

Er worden drie eretekens en labels uitgereikt: de Bronzen, Zilveren of Gouden eretekens alsook de labels Toekomst voor het beroep, Partner in het beroep of Expert in het beroep.

De selectiecriteria zijn gebaseerd op menselijke en professionele kwaliteiten zoals innovatievermogen, maatschappelijke betrokkenheid, respect voor het milieu, overdracht van kennis en opleiding.

Iedereen kan deelnemen aan de procedure, ongeacht de functie of het beroepsstatuut. Het KIEA en zijn partners willen in het bijzonder de deelname van vrouwen en jongeren aanmoedigen.

Meer info

De inschrijvingsformulieren met alle info over de selectieprocedures, de inschrijvingsvoorwaarden en toekenningscriteria kan men downloaden op de website van het KIEA, via de rubriek procedures > Inschrijvingen.

Men kan zich online inschrijven of het formulier opsturen. De inschrijvingen worden op volgende data afgesloten:

  • Tuinbouw: 15 februari 2022
  • Haven: 28 februari 2022
  • Audit, Boekhoudkundige en Fiscale Beroepen: 31 maart 2022