Oudere werknemers: praktijken voor veiligheid en gezondheid op de werkplek en strategieën voor revalidatie en terugkeer naar het werk

14.07.2016
Als onderdeel van een proefproject van het Europees Parlement over de veiligheid en gezondheid van oudere werknemers heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) praktijken voor veiligheid en gezondheid op de werkplek geanalyseerd en de meest recente literatuur over strategieën voor revalidatie en terugkeer naar het werk doorgenomen.

In deze verslagen wordt vastgesteld welke maatregelen er worden getroffen en welke maatregelen positieve en duurzame resultaten opleveren. Ook worden de hindernissen vastgesteld die de succesvolle tenuitvoerlegging van dergelijke maatregelen in de weg staan, en de ondersteuning die nodig is om deze te overwinnen.

Meer verslagen over het proefproject zullen later dit jaar worden gepubliceerd.

Meer informatie

Op de website van EU-OSHA, in het Engels: