Overzichtsrapport over de 6e Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden

28.11.2016
De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) heeft het overzichtsrapport gepubliceerd over de “Sixth European Working Conditions Survey” (6 EWCS), haar zesde onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in Europa. De belangrijkste conclusie daarin is dat nieuwe technologieën, segmentering van de arbeidsmarkt en de vermenging tussen werk en privéleven de arbeidsomgeving steeds complexer maken.

Het rapport hangt een beeld op van een steeds beter geschoolde arbeidsbevolking, die ruim tevreden is met hun werksituatie en van betere werktijdregelingen geniet met meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Maar onder dat oppervlak gaat een diverse en heterogene arbeidsmarkt schuil, waarin één op de vijf werknemers het moet stellen met een job van slechte kwaliteit.

Het rapport onthult bijvoorbeeld dat hoewel er enige verbetering in de fysieke omgevingsindex is opgetreden, een aanzienlijk deel van de werknemers nog steeds wordt blootgesteld aan fysieke risico's op het werk, in het bijzonder risico’s met betrekking tot de werkhouding (62%) en dat ongewenst gedrag door 16% van de werknemers wordt ervaren.

Meer dan één derde van de werknemers melden dat ze soms of altijd grote moeite te hebben om hun taken op tijd af te werken. Bijna twee op de vijf werknemers (37%) in de Europese Unie (EU) werken altijd of meestal met deadlines en één op de drie melden dat ze altijd of bijna altijd tegen een hoge snelheid moeten werken.

6 EWCS

Eurofound onderzoekt al 25 jaar de arbeidsomstandigheden in Europa en de 6 EWCS bestrijkt 35 Europese landen, met name de 28 EU lidstaten, de kandidaat-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland. In totaal werden er 43.850 werknemers, zowel loontrekkenden als zelfstandigen, gelijktijdig voor het onderzoek geïnterviewd. Ze werden ondervraagd over hun arbeidsvoorwaarden, werktijden, blootstelling aan risico's, organisatie van het werk, vaardigheden en autonomie, verzoening van de arbeidstijd met het privéleven, gezondheid en welzijn, en nog veel meer.

Meer informatie

Op de website van Eurofound in het Engels: