Pilootprojecten geïntegreerd preventiebeleid burn-out

18.01.2019
De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block werkt met diverse betrokken instellingen aan een geïntegreerd en gecoördineerd preventiebeleid inzake werkgerelateerde psychische aandoeningen.

Statistieken tonen immers aan dat burn-out en andere arbeidsgerelateerde psychische aandoeningen de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen. Een efficiënt preventiebeleid vraagt een globale en geïntegreerde aanpak. Er moet zo snel mogelijk gehandeld worden voordat de ziekte chronisch wordt, ongeacht de oorzaak. Er moet tevens rekening mee gehouden worden dat preventie ook re-integratie omvat.

Dit alles is alleen mogelijk als tegelijkertijd op verschillende niveaus vooruitgang wordt geboekt: in de privésfeer, in de professionele sfeer, in de zorgtrajecten en met collectieve acties voor de geestelijke gezondheid.

Meer info daarover op de website van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: Pilootprojecten geïntegreerd preventiebeleid Burn-out.