Podcast van IAO over geluk op het werk

25.05.2022
De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) biedt sinds 2021 onder de noemer “ILO Voices” op haar website een digitaal platform waarin verhalen van mensen uit het hart van het arbeidsleven aan bod komen.

In een recente uitzending van de IAO-podcast, met als titel “The Serious Business of Happiness at Work”, wordt er dieper ingegaan op het idee van geluk op het werk. Is het belangrijk dat mensen gelukkig zijn op het werk? Of moeten ze gewoon tevreden zijn met een redelijk loon en redelijke arbeidsvoorwaarden en niet meer verwachten? 

Het is algemeen bekend dat geluk verband houdt met een betere gezondheid en een langere levensduur, maar steeds meer wetenschappelijk onderzoek heeft verbanden aangetoond met werkgerelateerde zaken als productiviteit, innovatie en het behoud van personeel. Moeten werkgevers meer aandacht besteden aan het geluk van hun personeel, en zo ja, hoe kunnen ze dat geluk vergroten? 

Beluister de podcast in het Engels op de website van de IAO: The Serious Business of Happiness at Work.

Mentaal welzijn op het werk: federale informatie- en sensibiliseringscampagne

Ook de federale overheid voert acties om het mentaal welzijn van werknemers te verbeteren. Sinds 22 november 2021 verspreidt de overheid een informatie- en sensibiliseringscampagne om het onderwerp van mentaal welzijn op het werk bespreekbaarder te maken. De campagne maakt deel uit van het Federaal Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk van vice-eersteministers Frank Vandenbroucke, Pierre-Yves Dermagne, Petra De Sutter en minister David Clarinval.

Het onderwerp van mentaal welzijn blijft een taboe in onze maatschappij. De campagne van de federale overheid heeft tot doel aan de bel te trekken en aan te zetten tot bezinning en actie op dit vlak.

De campagnewebsite Ikvoelmegoedophetwerk.be bevat allerlei informatie en advies voor zowel werkgevers als werknemers:

  • Op afspraakmetjemedewerkers.be staan afspraken die werkgevers en managers met hun werknemers kunnen maken en tips om het mentaal welzijn op het werk te verbeteren.
  • Op afspraakmetjezelf.be staan concrete afspraken die werknemers met zichzelf, hun collega's of hun leidinggevenden kunnen maken om het mentaal welzijn op het werk te verbeteren.